TEKST

Treće kino ― Indija (dio V)


Kad govorimo o Trećem kinu Indije, riječ je zapravo o filmskom pokretu koji nastaje u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal, koja graniči s Bangladešom. Indija zadobiva neovisnost 1947. godine, a mladi redatelji, među kojima je i proslavljeni Satyajit Ray, osnivaju Filmsko društvo Kalkute (Calcutta Film Society). Zbog potpuno drugačijeg stila od ostatka indijske filmske industrije, filmovi mladih redatelja okupljenih oko Filmskog društva Kalkute dobivaju naziv Paralelno kino, a ono vuče inspiraciju i iz Trećeg kina…

Apu ugled vlak ― scena iz filma Pather Panchali Satyajita Raya (1955.)

Najpoznatiji predstavnici pokreta su redatelji Ritwik Ghatak, Mrinal Sen, Bimal Roy i spomenuti Satyajit Ray. Paralelno kino je također posuđivalo od indijske literature socijalnog realizma i talijanskog neorealizma. Tematiziralo je sociopolitičku klimu svoga vremena, a odbacivalo umetnute rutine plesa i pjesme koje su tipične za popularne indijske filmove.

Pather Panchalihttps://www.youtube.com/watch?v=D41F3hWiAI0

Satyajit Ray se proslavio filmovima Pather Panchali (1955.), Aparajito iz 1956. i Svijet Apua (The World of Apu, 1959.), koji tvore takozvanu trilogiju Apua. Filmovi su osvojili prestižne nagrade na filmskim festivalima u Cannesu, Berlinu i Veneciji, a danas se smatraju jednim od najboljih filmova uopće. U trilogiji se osjeća Rayeva ljubav spram moderniteta, u smislu tehnološkog, emancipatorskog i općenito povijesnog napretka. U najpoznatijoj sekvenci Pathera Panchalia Ray prikazuje ushićenje koje Apu doživljava kada kao dijete, igrajući se na polju cvijeća sa starijom sestrom Durgom, ugleda vlak. Ray snima ovu scenu na način koji jasno otkriva važan utjecaj koji će ova romantičarska vizija radikalne modernosti imati na Apua, zauvijek promijenivši tijek njegova života. Međutim, Ray istovremeno secira negativne aspekte moderniteta jer nakon što Apu odlazi studirati u Kalkutu, opterećen ubrzanim načinom urbanog života zaboravlja platiti liječenje svoje majke zbog čega ona umire. Također, filmovi trilogije jasno ukazuju na atomiziranost ljudskih odnosa, jer obitelj Roy koju pratimo tijekom trilogije zbog dugova izgubi sredstvo preživljavanja ― voćnjak, a susjedi prema njima ne iskazuju nikakvu solidarnost već se žale zbog sitnih krađi sestre Durge.

Scena vlaka iz Pathera Panchalija ― https://www.youtube.com/watch?v=IePvjrwl1N8

Važno je napomenuti da se Ray koristi odlikama klasičnog filmskog stila ― linearnom naracijom i glavnim likom kao nositeljem radnje, u svrhu što lakšeg zadobivanja pažnje gledatelja. Ritwik Ghatak daje odgovor na Rayevu romantičarsku viziju moderniteta i klasičnu filmsku formu u svojoj trilogiji podjele. Naime, Ghatkovi su filmovi iskovani u vatri podjele Britanske Indije na Indiju i Pakistan, koja je proizvela valove izbjeglica. Imaju militantni ljevičarski prizvuk, nelinearnu radnju, eksperimentiraju sa zvukom i slikom te snažno naglašavaju brechtovsko otuđenje. (1) Naime, epsko kazalište marksističkog dramatičara Bertolta Brechta vodilo se tehnikom Verfremdungseffekt, odnosno efektom otuđenja, smatrajući da predstava ne smije dovesti do poistovijećivanja s likovima ili radnjom, već kod gledatelja izazvati racionalnu autorefleksiju i kritički pogled na stvarnost. Brecht je smatrao da iskustvo klimaktičke katarze publiku čini samozadovoljnom i inertnom. Umjesto toga, želio je da publika usvoji kritičku perspektivu kako bi prepoznala društvenu nepravdu i iskorištavanje te bila potaknuta da kada izađe iz kazališta izvrši potrebne društvene promjene. Kako bi u tome uspio, Brecht je koristio tehnike koje podsjećaju gledatelja da je predstava prikaz stvarnosti, a ne sama stvarnost. Također, isticanjem konstrukcije kazališne predstave, Brecht se nadao priopćiti publici da je stvarnost jednako tako konstruirana i promjenjiva. Budući da su se upravo tim tehnikama služili autori manifesta Prema Trećem kinu Fernando Solanas i Octavio Getino, uočavamo jasnu poveznicu Ghatka s navedenim pokretom. (2)

Ghatak u svojem filmu Zvijezda prekrivena oblakom (Meghe Dhaka Tara, 1960.), prvom u spomenutoj trilogiji podjele Indije, poništava Rayovu romantičarsku viziju moderniteta prikazujući osiromašenu, raseljenu bengalsku obitelj koja pregovara za smještaj u izbjegličkom naselju. Redatelj time prosvjeduje protiv retorike trijumfalističkog indijskog nacionalizma koji je nekritički prihvatio europsko nacionalističko samoodređenje i oblikovanje nacionalne države. Za Ghataka je ta podjela bila gubitak subjektivnosti naroda jedne nacije koji je podijeljen po proizvoljnim crtama. (3) Iz tog razloga su protagonisti u svim filmovima trilogije nužno izbjeglice, a u kontekstu brechtovskog efekta otuđenja nije poanta uživiti se u užas njihove životne priče, već preispitati nasilje nad ljudskim subjektom koje je uzrokovano uspostavljanjem nacionalne države.

Zvijezda prekrivena oblakomhttps://www.youtube.com/watch?v=LR2E6CGaXos&t=838s

U filmu, djevojka Neeta snosi neodrživi teret da financijski osigura cijelu svoju izbjegličku obitelj. Brat joj sanja da uspije kao pjevač, majka je ogorčena zbog propuštanja životnih prilika, a otac je odsutni školski učitelj koji utjelovljuje bhadralok ― humanizam koji održava Rayovu trilogiju Apua. Kao izravan odgovor na Rayovog Pathera Panchalia, Ghatak snima sekvencu u kojoj Neeta i njezin udvarač Sanat sjede pod drvetom uz rijeku dok razgovaraju o svojim trenutnim okolnostima i nadama za budućnost. Vlak zatim naglo presijeca kadar, a proizvedena buka poništava njihov razgovor. Tutnjanje vlaka čini se neobično glasnim s obzirom na njegovu udaljenost unutar kadra, a time je oprimjerena tipična Ghatkova igra sa zvukom protiv slike, u jasnoj opreci s Rayovom neprimjetnom realističnom estetikom.

Vlak prekida razgovor ― scena iz filma Zvijezda prekrivena oblakom Ritwika Ghataka (1960.)

Jasniji utjecaj Trećeg kina u filmovima indijskih redatelja javlja se ranih 1970-ih godina, a jedan od glavnih razloga za to je naksalitski pokret koji počinje 1967., kao borba protiv feudalnog iskorištavanja seljaka od strane jotedara (zemljoposjednika) u mjestu Naxalbari. Naime, još 1953. dogodila se poljoprivredna kriza i ljudi su umirali od gladi, a jotedari su imali velike zalihe hrane koje su odbijali podijeliti s narodom. Budući da su jotedari bili članovi vladajućih stranaka u ruralnim područjima, vlada nije poduzela učinkovite mjere za rješavanje problema. Od sredine 1950-ih počinju masovni pokreti koji zahtjevaju trenutno rješenje prehrambene krize, a nakon što se kriza ponavlja 1966. godine, Naksaliti, koji su bili članovi Komunističke partije Indije (CPI), organiziraju pobunjeničko nasilje koje se širilo iz ruralnih područja u Kalkutu, koja se 1970. pretvara u urbano gerilsko bojište između policije i Naksalita. Pobuna završava tako što državna vlada 1972. radi niz nemilosrdnih policijskih akcija i ubija većinu vođa i aktivista naksalitskog pokreta. (4)

Pod utjecajem spomenutog gerilskog bojišta na ulicama grada, čak dvojica velikih indijskih redatelja snimaju trilogiju Kalkute. Spomenuti Satyajit Ray snima filmove Protivnik (Pratidwandi, 1970.), Ograničena kompanija (Seemabaddha, 1971.) i Posrednik (Jana Aranya, 1976.), a Mrinal Sen, redatelj pod snažnim utjecajem marksizma, filmove Intervju (Interview, 1971.), Kalkuta 71 (Calcutta 71, 1972.) i Gerilski vojnik (Padatik, 1973.)

Protivnikhttps://www.youtube.com/watch?v=-inaeJjndRg

Protagonist Protivnika je Siddhartha koji je emblem urbanog očaja, što je prikazano tako što ulice Kalkute repliciraju njegove fizičke pokrete. Siddhartha u potrazi za hranom i smještajem traži posao i dolazi na intervju što je prekinut zbog eksplozije bombe u kino dvorani, koja prikazuje film o divnoj, egzotičnoj Indiji, a to je jasna kritika eskapističkog momenta popularnih filmova. Sestra mu koristi seksipil za probitak, brat je revolucionar, a Siddhartha je neodlučan koju poziciju zauzeti u klasnoj borbi. U Ograničenoj kompaniji Ray pokušava locirati mjesta otkud polazi kriza u gradu, a nalazi je u korupciji i privatom interesu. U Posredniku opća korumpiranost sustava utječe na protagonista Sommathu, studenta koji podliježe varanju na posljednjem ispitu.

Ograničena kompanijahttps://www.youtube.com/watch?v=L14x5aG9Kgg

Posrednikhttps://www.youtube.com/watch?v=dJAfsPeK9Rs

Mrinal Sen, kao odgovor na Rayev klasičan filmski stil, u Kalkuti 71 koristi nelinearnu narativnu strukturu, brechtovske tehnike otuđenja i dokumentarne snimke. Film je složene strukture, a dokumentarne snimke suvremenih političkih događaja u Kalkuti presijecane su nepokretnim fotografijama na kojima se vide iscrpljene žrtve gladi. Počinje s prikazom ubijanja mladog muškarca, a nastavlja pripovjedačevim glasom koji opisuje siromaštvo Bengala od 1943. do 1972. te nabraja okupatore koji su crpili njene resurse. Podijeljen u četiri priče, film uspoređuje neimaštinu radničke klase s lagodnim životom bogatih elita. (5) U jednom od intervjua, Sen je izjavio: “Htio sam protumačiti nemir i turbulenciju razdoblja 1971. i ono zbog čega nastaju. Bijes nije iznenada i niotkuda nastao. Mora imati početak i kraj. Htio sam pokušati pronaći genezu i u tom procesu redefinirati našu povijest”. (6) Sen je dokumentirao snimke za ovaj film od 1966. godine. (7)

Korištenje dokumentarističkih snimki, brechtovske tehnike otuđenja kako bi se publika potaknula na radikalni aktivizam i agitatorsko uspoređivanje lagodnog života bogatih elita i siromašne radničke većine vrlo jasno podsjeća na film Sati visokih peći Solanasa i Getina. (8) Također, poznato je da je Sen početkom sedamdesetih godina gledao puno latinskoameričkih filmova, uključujući one Jorgea Sanjinésa, Glaubera Roche i spomenutog dvojca. (9)

Gerilski vojnik https://www.youtube.com/watch?v=IL7O-Pqrr7o

Senov posljednji film u trilogiji, Gerilski vojnik, nabraja mnoštvo problema u Kalkuti 70-ih godina, poput štrajkova, inflacije i nereda. Suočeni smo sa snimkama naslovnica novina koje izlaze iz tiskarskih strojeva i upućuju na nestajanje roba s tržišta, smrt glađu i frakcija unutar političkih stranaka. Film na taj način kao glavnog protagonista uspostavlja društveno-politički scenarij, a budući da je posljednji u trilogiji ukazuje na završnu fazu naksalitskog pokreta, u kojem država vrši nasilje nad njegovim članovima. Pratimo život aktivista Sumita koji se u strahu od smrti skriva kod gospođe Mitre, simpatizerke pokreta.

Nova generacija Paralelnog kina također se pojavljuje u sedamdesetim godinama 20. st., a njeni su pripadnici najčešće studirali kod spomenutog Ritwika Ghatka ili u Moskvi, gdje su studirali i mnogi svjetski filmaši Trećeg kina poput Ousmanea Sembène i Sarahe Maldoror. Najpoznatiji redatelji nove generacije su Ghatkovi učenici Kumar Shahani i Mani Kaul, koji su nastavili s otklonom od konvencionalne linearno-narativne tradicije i isticanjem brechtovskog otuđenja u svrhu radikalnih društvenih promjena.

Iluzorno ogledalohttps://www.youtube.com/watch?v=f4Hn6ABqxts&t=416s

Kumar Shahani je to učinio u svojem najpoznatijem filmu Iluzorno ogledalo (Maya Darpan, 1972.) koji kritizira patrijarhalni društveni poredak i višu klasu. Glavna junakinja je Taran, kći bogatog stanodavca koja, potaknuta bratovom odlukom da se odrekne svojih klasnih privilegija i pridruživanjem pokretu otpora, pokušava otići, ali je zaglavljena u patrijarhalnom poretku i pod pritiskom da se oženi s pripadnikom više klase. Radnja je smještena u vrijeme nakon neovisnosti 1947., a grad svjedoči prosvjedima novoformiranih sindikata i pokušajima nadilaženja feudalne hijerarhije.

Vatrahttps://www.youtube.com/watch?v=sv3jSar70E4&list=PLJqjY2KvjebR_NjFPXuBSWD9cxZAsyFEF

Usklađivanje klasne borbe s kritikom patrijarhata vrlo je prisutno u Paralelnom kinu što se, osim u Iluzornom ogledalu, može uočiti i u liku Neete u Ghatkovoj Zvijezdi prekrivenoj oblakom. Utjecaj Paralelnog kina se u indijskoj kinematografiji snažno osjeća i mnogo kasnije. Recimo, veliku je pomutnju izazvao prvi film u trilogiji redateljice Deepe Mehte,Vatra (Agni, 1997.), koji obrađuje temu ljubavi dviju žena. Metha je zbog filma osvojila mnoge međunarodne nagrade, ali istodobno isprovocirala hinduističke nacionalističke nerede i kritiku indijske vlade. (10)

Fran Radonić Mayr

Feljton Treće kino se temelji na autorovom diplomskom radu Treće kino Latinske Amerike, ekonomska teorija ovisnosti i postkolonijalizam (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu.

(1) https://lareviewofbooks.org/article/out-of-the-waiting-room-of-history-ritwik-ghataks-cinema-of-partition/
(2) http://www.maz.hr/2020/07/27/trece-kino-radikalni-filmovi-latinske-amerike-dio-i/
(3) https://lareviewofbooks.org/article/out-of-the-waiting-room-of-history-ritwik-ghataks-cinema-of-partition/
(4) Ghosal, T., Strikethrough Calcutta: Poetics and Politics of Interruption in Satyajit Ray’s and Mrinal Sen’s Calcutta Trilogies, South Asian Review, 2015.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bengali/movies/photo-features/8-classic-mrinal-sen-movies-you-shouldnt-miss/Calcutta-71-1972/photostory/64256956.cms
(8) https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffzg%3A897
(9) Ibid.
(10) Guneratne, A., Dissanayake, W., Rethinking Third Cinema, Routledge, New York and London, 2003.

Korištenjem stranice maz.hr pristajete na korištenje kolačića. Više informacija.

Da bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledavanja stranica, te kako bi ona radila ispravno, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies).

Korištenjem stranice maz.hr pristajete na njihovu upotrebu.

Ako odlučite blokirati kolačiće i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke sastavljene od niza znakova spremljene na Vaše računalo od strane web stranica koja ste posjetili.

Kolačići omogućavaju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju Vaše postavke (session token) i postavke za web stranice. Nakon što ponovo posjetite istu web stranicu Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji joj pripadaju.

Kolačići nam također omogućavaju da pratimo posjećenost i promet na našim web stranicama (pomoću Google Analytics i sličnih alata). Sve informacije koje na taj način kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.

Sve ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Close