Slučaj Antonija Gramscija

Alen Sućeska daje pregled života Antonija Gramscija, sindikalista i revolucionarnog teoretičara koji je kroz svoj rad izvanredno isprepleo teoriju i praksu. S dvadeset godina, 1911. […]