Fašizacija mladih ili kako se kali čelik

  Fašizacija mladih u Hrvatskoj započela je i doživjela najveći procvat početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. U općoj nacionalističkoj histeriji Domovinskog rata, mladi su, pod patronatom vladajućih, preuzimali nacionalističke i šovinističke ideje […]