Žene su vas upozoravale

Poljski konzervativci od ljeta prošle godine intenzivnije rade na odbacivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulsku konvenciju Poljska je ratificirala još […]