Otočka lutanja

U koji god da grad dođem, prvo volim besciljno šetati ulicama pokušavajući stvoriti nekakvu mentalnu mapu po kojoj ću se narednih dana orijentirati, tako da Birmingham, koji je djelovao manji no što […]