Marxov ‘otuđeni rad’

Marxovo naučavanje obuhvaća opće filozofsko gledište o potrebi društvenog aktivizma i izmjene svijeta, materijalističko shvaćanje povijesti (povijesni razvoj zapravo je povijest klasnih borbi) te učenje o proleterskoj revoluciji i odumiranju države. Pokretačka […]