Umjetnost djeluje! / Art Works!

Klub mladih MSU tako je u suradnji s multimedijalnom umjetnicom OKO (Marina Mesar) istraživao i obrađivao temu partizanskog otpora na području Hrvatske, točnije ― ulogu žena u njemu. Aktivne sudionice antifašističkog pokreta, […]