Otuđeni nebopisi

„Moja je hipoteza da nastanak prostora tokova pomućuje smisleni odnos između arhitekture i društva. Kako se prostorno pojavljivanje dominantnih interesa zbiva širom svijeta i kroz kulture, iskorjenjivanje iskustva, povijesti i specifične kulture […]