Postfašizam

Najavljujem da ću biti pristran. Vlada moje domovine, Mađarske, uz vladu Bavarske (koja je provincijalna u više aspekata) predstavlja najjači inozemni oslonac Austrije Jörga Haidera. […]

Kratak uvod u Gramscija

  “Mrzim ravnodušne. (…) Vjerujem da živjeti znači zauzeti stranu. (…) Ravnodušnost je apatija, parazitizam, kukavičluk, suprotnost života. (…) Živim, dakle zauzimam stranu. Stoga mrzim […]