Privatiziranje disanja

  Koliko god željeli, fašiste ne možemo poraziti satirom. Fašistima treba onemogućiti da javno govore, da se organiziraju: za jezik fašizma treba postojati nulta stopa tolerancije. Za sve koji im daju medijski […]