Sindikalizam u Tesli

Jedan od najvećih i najsnažnijih njemačkih sindikata, IG Metall, pokrenuo je inicijativu za stvaranjem sindikalne organizacije radnika tek izgrađene tvornice američkog proizvođača električnih automobila Tesla. Izgradnja “Giga-factory”, goleme tvornice za proizvodnji električnih […]

“Tvoja prava na sezonskom radu”

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Sindikat trogvine i Sindikat turizma i usluga, pokrenuli su kampnju nazvanu “Tvoja prava na sezonskom radu”. “Cilj kampanje je informirati radnike o važnosti kvalitetnog radnog mjesta, s posebnim […]

Sindikalna škola: Aktivizam i mediji

  Primarna karakteristika medija današnjice je informacijska zasićenost i zamor – informacije se na dnevnoj bazi proizvode, mijenjanju i nestaju. Uslijed tolike količine informacija svako društveno pitanje i tema postaju višeznačni, svaka […]